TIẾNG HÁT TỪ TRÁI TIM

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & Phối khí: NS Nguyễn Long Khánh
Trình bày: Nhóm F5, Nhóm Trendy Girls
Trích DVD Tiếng Hát Từ Trái Tim” Ngọc Thiên Hoa Live Show 2011.

This post has already been read 552 times!