Một thuở ban đầu

Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & phối khí: Kiên Thanh
Biểu diễn: Phong Lan – Kim Khánh

This post has already been read 306 times!