HƯƠNG TÌNH TRẦU CAU

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & Phối khí: Quang Nhật Đào (Nhật Dạ Studio)
Trình bày: Tấn Giao – Nhơn Hậu
(Trích DVD “Tiếng Hát Từ Trái Tim” – Ngọc Thiên Hoa Live Show 2011).

This post has already been read 323 times!