Bình Yên Trên Đường Ta Đi

Nhạc và lời: Ngọc Thiên Hoa
Ca sĩ: Thanh Ngọc
Hòa âm & Phối khí: Bến Thành Audio

Nhạc & lời: Ngọc Thiên Hoa
Ca sỹ: Trung Kiên, Hà Trâm

This post has already been read 474 times!