NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM – PHẦN III

21. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (HAI PHONG CITY) Latitude: 20°30’39” to 21°01’15” North latitude Longitude: 106°23’39 to 107°09’39” East longitude Region: Red River Delta Area: 1.520.7 km ² (587.14 sq mi). Population: 1.837.302 7 Inner Districts: Hong [ xem tiếp ]

1 2 3 27