MIỆT VƯỜN HẬU GIANG

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Huỳnh Thật
Hòa âm & Phối khí: Studio Lại Thế Bảo Huy.

Đã xem 35 lần