KHÚC HÁT DÒNG NHỰA TRẮNG

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Kim Luân & Diễm Kiều
Thực hiện: Cty TNHH & Phim Ảnh Nguyễn Duy.

Đã xem 25 lần