QUÁN THẾ ÂM TỊNH ĐỘ

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Trình bày: Hà Trâm
Hòa âm & Phối khí: Cty TNHH Phim Ảnh Nguyễn Duy.