VĨNH BIỆT HOÀNG HÔN

Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm, phối khí: NS Kiên Thanh
Trình bày: Mạnh Hùng

Đã xem 54 lần