Một thuở ban đầu

Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & phối khí: Kiên Thanh
Biểu diễn: Phong Lan – Kim Khánh

Đã xem 42 lần