HƯƠNG THỜI GIAN

Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & Phối khí: NS Nguyễn Long Khánh
Trình bày: Hoài Nguyên

Đã xem 40 lần