HOÀI NIỆM CUỐI

Thơ và nhạc: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm, phối khí: NS Nguyễn Long Khánh
Trình bày: Thùy An

Đã xem 44 lần