NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM

 • NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM - PHẦN I

  (Vietnam Epic)           Việt Nam đất nước gấm hoa           Con Hồng, cháu Lạc hiệp hòa dựng xây.           Non sông chung bóng cờ bay           Quê hương một dải chuyền tay giữ gìn.             Vietnam is beautiful           Generations…

 • NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM - PHẦN II

  10. TỈNH LẠNG SƠN (LANG SON PROVINCE) Latitude: 20°27' to 22°19' North latitude Longitude: 106°06' to 107°21 East longitude Region: Northeast Area: 8.331.2 km ² (3.216.6 sq mi). Population: 731.887 Capital: Lang Son City Districts:…

 • NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM - PHẦN III

  21. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (HAI PHONG CITY) Latitude: 20°30'39" to 21°01'15" North latitude Longitude: 106°23'39 to 107°09'39" East longitude Region: Red River Delta Area: 1.520.7 km ² (587.14 sq mi). Population: 1.837.302 7 Inner Districts: Hong…

 • NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM - PHẦN VI (Hết cuốn 1)

  31. TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ (THUA THIEN-HUE PROVINCE) Latitude: 16°00' to 16°8' North latitude Longitude: 107°8' to 108°2' East longitude Region: North Central Coast Area: 5.065.3 km ² (1.955.7 sq mi). Population: 1.087.579 Capital: Hue  City Town:…

Đã xem 92 lần

NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM