ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI”

 • ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI” - Hồi một

  Hoàng Dược Sư trách cứ Hoàng Dung Đoàn Nam Đế luyện công cùng Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư từ khi biết Hoàng Dung lẻn cha tư tình cùng Quách Tĩnh thì ông giận dữ. Ông…

 • ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI” - Hồi hai

  Mai Siêu Phong trúng tà, bất tỉnh  Ả Hoàng Dung bướng bỉnh quyết trả thù.  Lại nói về Hồng Thất Công bô bô kể về cuộc "luyện công" thần sầu, quỷ ớn của Đoàn Nam Đế…

 • ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI” - Hồi ba

  Âu Dương Phong bứt tóc đi tu Hồng Thất Công chọn người làm minh chủ. Lại nói về Âu Dương Phong quăng ớt bột hại Mai Siêu Phong rồi bị Hoàng Dược Sư đá quay…

 • ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI” - Hồi bốn

  La Tiểu Sương một mình lãnh đủ Cho gã khùng Quách Tĩnh... xạ điêu!- Thì ra là La Tiểu Sương dòng dõi La Thành trong Tiết Đinh San chinh Tây đây mà. Đoàn Nam Đế xen vào.…

Đã xem 90 lần

ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI”