CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ

“Big fish swallow the little fish. If the little fish doesn’t want to be swallowed by big fish, it must has powerful poison. Ear all must die.”           Mùa xuân đang trở về với xứ [ xem tiếp ]

VATICAN – VÒNG CONG PARABOL

Tháng 2/27/2014 Chào qúy độc giả! Tuyết lạnh vẫn kéo dài. Thế giới hỗn loạn vì chiến sự vẫn diễn ra ở Trung Đông, Bắc Phi. Biển Đông chưa có đáp số cho bài toán [ xem tiếp ]