Biên khảo

NHÂN NĂM ANH CHÓ VIẾT VỀ CHỊ CẦY

Trong mười hai con giáp, chó được xếp hạng thứ mười một tức là chỉ hơn anh chị heo (lợn) lười biếng, ăn no nằm ỳ. Đặc điểm sinh lý của chó: Trong thế giới […]