Trường ca

TRƯỜNG CA ”XIẾN TÓC”

Bông hoa đem tế mộ phần Hình như hoa cũng bần thần, phân vân: – Người – Ta dẫu chẳng nợ nần Nhưng phân tốt, xấu cũng phần của ta. Một người từ buổi can […]